Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

01 - Hoe verover ik een dorp?

Voorbereidingen

Een leider maken (Senator, Leider, Onderleider,LOGADES, NOMARCH):
Om een leider te kunnen trainen zul je deze moeten onderzoeken in de Academie niveau 20 (Je hebt ook een Verzamelplaats niveau 5 als Germaan of niveau 10 als Gallier en Romein nodig). Als je aan deze vereisten voldoet kun je de leider trainen in het Paleis of de Residentie zolang je nog geen Kolonisten hebt getraind daar.

  • De Senator (Romein) is welbespraakt en overtuigend; Hij kan de loyaliteit van het volk met 20% tot 30% verlagen per keer.
  • De Leider (Germaan) is bijzonder goedkoop; Hij kan 20% tot 25% loyaliteit verlagen per keer.
  • De Onderleider (Gallier) is 25% sneller dan de anderen; Hij kan de loyaliteit verlagen met 20% tot 25% per keer.
  • De Logades (Hunnen) is even goedkoop als de leider en kan verrassen;hij kan de loyaliteit met 15% tot 30% per keer.
  • De Nomarch (Egyptenaar) is het meest kostbaar; hij kan de loyaliteit verlagen met 20% tot 25% per keer.

Deze waarden van loyaliteit vermindering gelden voor de meest optimale situaties, onder andere de moraal bonus zal tot gevolg hebben dat je meestal niet de maximale loyaliteit vermindering zal halen. Zodra de loyaliteit op nul komt zal de leider die dit veroorzaakt heeft verdwijnen en de troepen die hem vergezelde zullen in het dorp achter blijven als verdediging.

Aanval

Veroverbare dorpen:
Alleen dorpen die geen Hoofddorp zijn kunnen overgenomen worden, onafhankelijk van waar het Paleis staat.

Tip: Je kunt alleen een dorp overnemen als de Residentie of het Paleis is vernietigd, je voldoende cultuurpunten hebt, het dorp geen hoofddorp is en het dorp wat je aanvalt niet het enige dorp is van de speler.

Aanval golven:
De overname moet bestaan uit aanvals golven, omdat alles in 1 aanval versturen niet heel slim is. De eerste aanval moet de "veeg" bevatten en alle troepen vernietigen die ter verdediging in het dorp staan, de opvolgende aanval bevat de katapulten om de Residentie of het Paleis te vernietigen, tot slot gevolgd door de leiders voor de loyaliteit vermindering.
Er vanuit gaande dat je 3000 Imperianen, 606 katapulten en 2 Senatoren hebt:

1. 2700 Imperianen op normale aanval om problemen te voorkomen.
2. 150 Imperianen en een aantal katapulten om de Residentie of het Paleis te vernietigen. Deze moeten op normale aanval anders schieten de Katapulten niet!
3. 150 Imperianen en een (of meerdere) Senator(en) om de loyaliteit te verlagen. Ook deze moeten op aanval, omdat ze anders hun werk niet doen.

Herhaal stappen 1 tot en met 3 zo vaak als nodig om zeker te zijn dat de verdediger de Residentie of het Paleis niet herbouwt heeft!

Tip: Alle stam specifieke gebouwen (bijvoorbeeld Dorpsmuur, Vallenzetter of Brouwerij) worden vernietigd en moeten opnieuw opgebouwd worden na een succesvolle overname. Elk dorp wat gesticht of overgenomen is vanuit het overgenomen dorp zal nog steeds de bouwslots bezet houden na een succesvolle overname. Verder zal een overname van dorpen van een kleinere speler dan de aanvaller tot gevolg hebben dat alle gebouwen 1 niveau kwijt raken.

Na de aanvallen:

Herbouw de Residentie of het Paleis zo snel mogelijk om de loyaliteit zo snel mogelijk weer omhoog te krijgen en plaats goede verdediging (vergeet de verkenners niet!) in het zojuist overgenomen dorp. De loyaliteit van een dorp wordt gelijk verhoogd aan het niveau van het Paleis of de Residentie per uur. Bijvoorbeeld, een niveau 5 Residentie of Paleis zal een loyaliteit verhogen van 5% er uur.

Als een dorp overgenomen is, verdwijnen alle troepen die hun oorsprong in dit dorp hebben. Dit geldt ook voor de troepen die uit dit dorp komen maar als versterking ergens anders staan. Verder zijn alle onderzoeken in het dorp verdwenen en de muur verdwijnt ook. Tot slot alle stam specifieke gebouwen, zoals een Drinkplaats, zullen verdwijnen zodra het dorp overgenomen wordt door een ander ras.


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee