Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

07- Hoe werken de bonus gebouwen voor grondstoffen

Hoe werkt de bonus voor de ijzersmederij, steenbakkerij, korenmolen, bakkerij en zaagmolen.

Wanneer een van de grondstofvelden van het soort veld niveau 10 bereikt kun je deze gebouwen neerzetten. bv. bij een niveau 10 Houtakker kun je de zaagmolen plaatsen, bij een niveau 10 ijzermijn de ijzersmederij. De enige uitzondering is de korenmolen, Deze is te bouwen wanneer het eerste graanveld niveau 5 bereikt.


Hoe word deze bonus berekend?

De bonus wordt altijd berekend over de bruto opbrengst van het grondstofveld.

Zonder ijzersmederij, zaagmolen, korenmolen, bakkerij en steenbakkerij produceren je velden 280 per uur.
Met deze dus 25% meer, dus 350 per uur.


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee