Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

Grote Graansilo

Grote Graansilo

Vereisten: Hoofdgebouw niveau 10, Wereldwonder niveau 0, mag meerdere malen worden gebouwd in hetzelfde dorp

Het graan wat geproduceerd wordt op je Graanakkers wordt opgeslagen in de Graansilo. De Grote Graansilo biedt echter een grotere capaciteit en houdt het graan droger en veiliger dan de normale Graansilo.

Nadat je een Grote Graansilo op niveau 20 gebracht hebt, kan je nieuwe Grote Graansilo's bouwen.

Dit gebouw kan alleen gebouwd worden in een Wereldwonder dorp of wanneer je een speciaal Natariaans Artefact in bezit hebt.

Onthoud wel dat in het Wereldwonder dorp, de bouwtijden gehalveerd zijn ten op zichte van de gewone dorpen met een Grote Graansilo / Groot Pakhuis of een Artefact.

De onderzoeks afhankelijke onderdelen (zoals constructie kosten en gegenereerde cultuur punten) kunnen hier gevonden worden.Voor het volledige overzicht van constructie tijden klik op deze link voor servers met normale snelheid en deze link voor servers met 3x snelheid.


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee